[ { "label": "Main Menu Test Demo » Danh mục sản phẩm » Thương hiệu", "value": "06da37a4-b8a4-4256-9dcc-f110c6d75866" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm chuyên dụng cho da", "value": "215b6a2d-4f84-478f-b354-af78a1366927" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Danh mục sản phẩm", "value": "25d93ea7-c9e7-41ea-9ce3-483e9a86c21f" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm chuyên dụng cho da » Bộ Hydra Exosome - Bộ đặc trị cấp ẩm tái sinh làn da thô ráp", "value": "477563e7-bd98-4e66-aca0-0aebe83af501" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Danh mục sản phẩm » Phân loại", "value": "62247442-f774-43ce-887b-d3b3bad0194a" } ,{ "label": "Main Menu » Bộ sản phẩm cao cấp", "value": "83b97ff6-b39c-4b3f-b151-77e5093ffe67" } ,{ "label": "Main Menu » Thương hiệu", "value": "87c29e97-eb29-4dc7-9d23-2041b951cd91" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm cao cấp » Các bộ sản phẩm cao cấp 3", "value": "a6389b47-6ff0-44a2-b34f-4b0c70e7bdc9" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm chuyên dụng cho da » Bộ Purifying AC Exosome - Bộ đặc trị kháng khuẩn, giảm dầu, trị mụn", "value": "b381ee77-347c-4aaf-b20b-31c82152e554" } ,{ "label": "Main Menu » Tin tức", "value": "c27c4c4b-d5ca-4ec7-a9ad-9abd2f57b18e" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm chuyên dụng cho da » Bộ Melavita-C Exosome - Bộ đặc trị làm sáng tái sinh làn da không đều màu", "value": "d488746c-76f9-4bd2-a140-7fce18f08422" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Bộ sản phẩm cao cấp » Các bộ sản phẩm cao cấp 2", "value": "e799b325-9380-46d1-8518-fca46d92e968" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo » Danh mục sản phẩm » Bộ sản phẩm chuyên dụng", "value": "edce60f9-11d0-4890-9217-c07764d277bf" } ,{ "label": "Main Menu » Danh mục sản phẩm", "value": "f5e7c78f-5255-4fc2-9d10-3c6bb261a814" } ,{ "label": "Footer", "value": "footer" } ,{ "label": "Left", "value": "left" } ,{ "label": "Main Menu", "value": "main-menu" } ,{ "label": "Main Menu Test Demo", "value": "main-menu-test-demo" } ,{ "label": "Sản phẩm", "value": "san-pham" } ]